Buscar en Mind w/o Soul

jueves, abril 03, 2008

Markdown: *texto* plano _remarcado_

Un mecanismo de escritura para teclear texto plano "decorado", que se traduce a código HTML equivalente. Una idea parecida al código Wiki, pero para escribir en web.

Daring Fireball: Markdown Syntax Documentation
Markdown’s syntax is intended for one purpose: to be used as a format for writing for the web.
This is an H1
=============

This is an H2
-------------

No hay comentarios: